Pionier en marktleider
In zijn openingsspeech benoemde de Turkse minister van Cultuur en Toerisme Mehmet Nuri Ersoy de conferentie als hèt wereldwijde platform voor informatie- en ideeënuitwisseling op het terrein van duurzaam toerisme. Minister Ersoy onderstreepte Türkiye's pioniersrol door als eerste land ter wereld een overeenkomst voor een nationaal duurzaamheidsprogramma op regeringsniveau met GSTC aan te gaan. Ter illustratie van het leiderschap op het gebied van duurzaam toerisme belichtte Ersoy diverse concrete implementaties in Türkiye.
Zo is het aantal blauwe vlag stranden inmiddels toegenomen tot 531, bezet het land wereldwijd de derde plaats en de rego Antalya de eerste plaats op het gebied van toeristische duurzaamheid. Ook herbergt Türkiye niet minder dan 19 geregistreerde UNESCO-erfgoedsites en behoort het land tot de wereldtop-3 van landen met de meeste UNESCO-gecertificeerde immateriele culturele erfgoederen.

Certificering op stoom
Minister Ersoy verklaarde dat ook voor de Turkse traditionele keuken duurzaamheidsstappen gezet zullen worden en dat de Turkse culturele iconen Rami-bibliotheek, İzmir Culture and Arts Factory en  Adana Museum intussen het Biosphere-certificaat hebben verkregen. “Binnen het Turkse nationale programma voor duurzaam toerisme zullen alle toeristische voorzieningen in het land tegen 2030 gecertificeerd zijn voor duurzaam toerisme." aldus Ersoy.
Per begin mei 2023 hebben al 1584 Turkse toeristische ondernemingen een certificering op een van de drie niveaus. De actuele certicificering is te vinden op de websites van het ministerie, TGA (het Turkse Promotiebureau voor Toerisme) en de officiële toerismewebsite GoTürkiye.

Zorgen over prioriteit
GSTC-voorzitter Luigi Cabrini uitte in zijn openingsspeech zijn zorgen over de wijze waarop de toeristische sector in het algemeen oog heeft voor wereldwijde problemen als toenemende droogtes en afnemende biodiversiteit. Hij stelde dat het toeristische werkveld uitbuiting moet voorkomen door fatsoenlijk werk te bevorderen en de toegankelijkheid daarvan te vergroten. "We kunnen en willen niet terugkeren naar toerisme dat in de gemeenschappen waar het zich ontwikkelt meer kwaads dan goeds doet.” Hij sprak ook zijn dankbaarheid uit jegens de autoriteiten van Türkiye: “Ik heb grote waardering voor de ambitieuze en vooruitziende doelen van de Turkse autoriteiten en het aangaan van een ​​nationaal plan voor duurzaam toerisme op basis van GSTC's criteria voor toeristische bestemmingen.”, zo zei Cabrini. 

Meer informatie: goturkiye.nl